ERP Sistemlerinin kurulumu ve işletimi IT projesinden ziyade, işletme süreçlerinin yeniden analizini ve değişimini de içinde barındırdığı için profesyonel bir Proje Yönetimini gerekli kılmaktadır. ERP Sistemi ile beraber işletmedeki her bir iş birimine ait süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli yerlerde revizyonların yapılması ve yeni süreç akışlarına göre personelin eğitilmesi ve kesintisiz akışın sağlanması gerekmektedir. ERP sistemlerinin hem kurulum aşamasında hem de kurulum sonrası işletiminde doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Kurulum aşamasında çok önemli detaylarda iş ve sistem analizi yapılırken; sistemin işletimi tamamen personelin eğitimine ve operasyonel yetkinliğine bağlıdır. ERP projesi ile modellenen sistemin arka plan mühendislik çalışmalarındaki karmaşık yapının, operasyonel işletime etkisi iyi analiz edilmelidir. Sistem tasarımının yalın,esnek ve operasyonel olarak anlaşılır olması, ERP sistemlerinin başarısı için elzemdir. Bu aşamaları başarı ile gerçekleştirebilen işletmeler, ERP uygulamalarından en üst düzeyde verim alabilmekte ve stratejik avantajlar elde edebilmektedirler.

BMI Yazılım ve Danışmanlık olarak yürüttüğümüz ERP Projelerinde Sistem-İnsan-Sistem metodolojisini kullanmaktayız. Bu metodoloji sayesinde ERP projelerinin hızlı ve işletilebilir bir şekilde devreye alınması sağlanmakta ve devreye alındıktan sonra ERP sisteminin işletme ile barışık yaşayan entegre bir sistem olmasını sağlamaktayız.

Proje ve Danışmanlık Hizmetlerindeki nihai hedefimiz; işletmelerdeki entelektüel sermayeyi Bilgi Teknolojileri ile entegre ederek, işletmelerin kesintisiz ve sürekli gelişimine, en az maliyetle katkı sunmaktır.